Hỗ Trợ SPSS

Trang http://phantichspss.com được nhóm MBA Đại Học Bách Khoa Tp.HCM lập ra, nghiên cứu các tài liệu tiếng Việt, tiếng Anh về SPSS, quy trình, các thủ thuật xử lý dữ liệu khi làm luận văn với mục đích hỗ trợ cho tất cả các bạn. Ngoài ra nhóm còn có thể hỗ trợ thu thập dữ liệu, chạy SPSS ra kết quả có ý nghĩa thống kê.

Liên hệ Facebook hoặc Viber/Zalo để được xử lý,trả lời ngay:  https://facebook.com/hoidapspss Viber/Zalo: so-alo

Email: hotrospss@gmail.com

Sau đây là mục lục các bài viết:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *