Cách chạy phân tích tương quan với SPSS

Thực hành cách chạy SPSS cho phần phân tích tương quan, các bạn tham khảo thêm ở đây. Kiểm định hệ số tương quan Pearson dùng để kiểm tra mối liên hệ tuyến tính giữa các biến . Nếu các biến độc lập và biến độc lập có tương quan chặt thì phải lưu ý đến vấn đề đa cộng tuyến khi phân tích hồi quy (giả thuyết H0: hệ số tương quan bằng 0). Nếu biến độc lập có tương quan với biến phụ thuộc thì đó là biểu hiện tốt.

Phân tích tương quan: vào menu Analyze-> correlate -> Bivariate

image024

Chọn các nhân tố qua ô Variables bên phải. Xong bấm OK

image026

Cụ thể bạn xem video ở đây nhé:

Gởi mail ngay cho hotrospss@gmail.com để được hướng dẫn:
– Xử lý/ hiệu chỉnh số liệu khảo sát để chạy ra kết quả phân tích nhân tố hội tụ,phân tích hồi quy hồi quy có ý nghĩa thống kê.
– Tư vấn mô hình/bảng câu hỏi/ traning trực tiếp về phân tích hồi quy, nhân tố, cronbach alpha… trong SPSS, và mô hình SEM, CFA, AMOS