Category Archives: SPSS

Sự khác nhau giữa t test và anova

Nhóm MBA Hỗ Trợ SPSS so sánh sự giống nhau và khác nhau khi sử dụng t test và anova. Trường hợp nào cần dùng.

T test và anova có cùng mục đích là kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình giữa các nhóm được test. Cụ thể ở đây là Independent sample t test và Oneway anova.

Ví dụ cần sử dụng  t test và anova để kiểm định

Ví dụ 1 : Cần kiểm định về sự Hài Lòng trong công việc giữa hai nhóm giới tính Nam/Nữ. Mục đích là xem nhóm giới tính nào hài lòng trong công việc hơn, nghĩa là nhóm đó có điểm trung bình về Hài Lòng cao hơn nhóm còn lại
Ví dụ 2 : Hoặc kiểm định về sự Hài Lòng trong công việc giữa giữa 3 nhóm tuổi: <30 tuổi, từ 30-40 tuổi, trên 40 tuổi. Mục đích là xem nhóm tuổi nào hài lòng trong công việc hơn, nghĩa là nhóm đó có điểm trung bình về Hài Lòng cao hơn các nhóm còn lại.

Sự khác nhau giữa t test và anova:

T test chỉ kiểm định được cho biến có hai nhóm quan sát, còn anova kiểm định được cho biến có từ 2 biến quan sát trở lên, ví dụ 2 3 4 5 nhóm…

Sự giống nhau giữa t test và anova:

Cả hai loại thống kê này đều dùng để kiểm định giá trị trung bình. Nếu biến cần kiểm định chỉ có hai nhóm quan sát thì có thể áp dụng t test hoặc anova để kiểm định, giá trị kết quả hiển thị sẽ giống y hệt nhau.

Chi tiết independent sample t test : http://phantichspss.com/cach-su-dung-independent-samples-t-test-trong-spss.html
Chi tiết oneway anova: http://phantichspss.com/phan-tich-phuong-sai-mot-yeu-to-anova.html

 

Chọn SPSS hay AMOS để làm luận văn?

Khi dự định làm luận văn, sẽ có câu hỏi đặt ra là bài của mình sẽ sử dụng SPSS để thực hiện hồi quy đa biến, hay dùng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM trong AMOS để xử lý, bài viết này sẽ cho bạn rõ hơn về việc chọn SPSS hay AMOS để thích hợp nhất nhé.( Nhóm MBA Hỗ Trợ SPSS thực hiện)
Việc lựa chọn SPSS hay AMOS để sử dụng là do mô hình nghiên cứu quyết định, trên nguyên tắc là mô hình nghiên cứu có nhiều hơn 1 biến phụ thuộc thì sử dụng AMOS. Dưới đây ta sẽ xét hai mô hình.
Mô hình 1:

Mô hình này chỉ có 1 biến phụ thuộc, đó là "Dự định mua hàng". Do đó chỉ cần sử dụng SPSS để phân tích mô hình này theo các bước: cronbach's alpha, EFA, tương quan, hồi quy. Trả lời cho câu hỏi "chọn SPSS hay AMOS?": chọn SPSS
Mô hình 2:

Mô hình này có biến phụ thuộc chính là "Ý định mua", tuy nhiên trong những mối quan hệ, ngoài biến "Ý định mua" bị tác động, còn có các yếu tố như "Chất lượng cảm nhận","Nhận biết thương hiệu","Sự yêu thích nhãn hiệu" cũng bị một số biến khác tác động đến. Có nghĩa là mô hình này có nhiều hơn 1 biến phụ thuộc. Do đó, với mô hình có 2 biến phụ thuộc trở lên thì bắc buộc phải dùng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để xử lý. Các bước xử lý lần lượt là Cronbach's alpha, EFA, CFA, SEM. Trả lời cho câu hỏi "chọn SPSS hay AMOS?": chọn kết hợp SPSS và AMOS để xử lý.( sở dĩ có SPSS vì SPSS chạy hai bước Cronbach's alpha và EFA)

So sánh giữa các bước xử lý sử dụng hồi quy/ SEM

 

 

Bước

 

Mục đích

Phần mềm áp dụng

 

Luận văn dạng Hồi quy SPSS

 

Luận văn dạng SEM Amos

 

1

 

Phân tích độ tin cậy

SPSS

 

Cronbach’s alpha

 

Cronbach’s alpha

 

2

 

Phân tích nhân tố

SPSS

 

EFA( varimax, PCA)

 

EFA(promax,PAF)

 

3

 

Phân tích tương quan

SPSS

 

Tương quan

 

 

3

 

Đánh giá độ phù hợp mô hình model fit, độ tin cậy tổng hợp, phương sai trích

Amos

 

 

Phân tích CFA

 

4

 

Kiểm định các giả thiết trong mô hình xem có được chấp nhận hay bác bỏ

Amos

 

Hồi quy

 

SEM

Như vậy việc chọn SPSS hay AMOS để sử dụng đã có câu trả lời, chúc các bạn làm bài tốt.

Các bạn cần hỗ trợ kiến thức, hoặc xử lý số liệu cứ liên hệ nhé

– Zalo, Viber, SMS

phone number

– Facebook: http://facebook.com/hoidapSPSS/

– Email:        hotrospss@gmail.com

 

Kĩ thuật xử lý biến trung gian, phân tích mediation trong SPSS

Nhóm MBA Bách Khoa giới thiệu mô hình biến trung gian, và các khái niệm tác động trực tiếp direct effect, tác động gián tiếp indirect effect, tác động tổng hợp total effect

Phân tích biến trung gian là một kĩ thuật được sử dụng để trả lời câu hỏi làm thế nào biến nguyên nhân X tác động vào biến Y? Cơ chế như thế nào?

 
Mô hình biến trung gian đơn giản nhất như trên, bao gồm hai biến kết quả là M và Y, cùng với hai biến nguyên nhân là X và M. Trong đó X ảnh hưởng đến M và Y, và M ảnh hưởng đến Y.

Trong mô hình hồi quy có biến trung gian này, tác động của biến X và biến Y có thể được chia thành hai tác động. Đó là tác động trực tiếp direct effect và tác động gián tiếp indirect effect.
Có hai đường để biến X tác động đến Y, đường thứ nhất là X->Y, đường thứ 2 là X->M->Y.

Đường từ X tác động thẳng đến Y, không thông qua M được gọi là tác động trực tiếp direct effect.

Đường thứ hai từ X đến Y thông qua biến M được gọi là tác động gián tiếp indirect effect. Tác động gián tiếp được hiểu là Y bị tác động bởi X thông qua một chuỗi nguyên nhân tác động. Cụ thể là X tác động đến M, rồi M lại tác động đến Y.
Trong mô hình trung gian, biến M được gọi là biến trung gian mediator variable. Biến M không thể mang tác động của biến X lên biến Y nếu biến M không được đặt giữa quan hệ giữa X và Y.

Ước lượng Direct, Indirect, Total Effects của X

 
Hai phương trình biểu diễn M và Y như sau:

     M = i1 + aX + eM
     Y = i2 + c′X + bM+ eY

Tác động trực tiếp Direct Effect được thể hiện bằng c' , với bất kì giá trị nào của M (M không đổi), khi X thay đổi 1 đơn vị thì Y thay đổi c' đơn vị.

Tác động gián tiếp Indirect effect của X vào Y thông qua biến M là phép nhân của hai hệ số a và b, ví dụ a=0.5 , b=1.3 , thì tác động gián tiếp indirect effect của X lên Y thông qua biến M là ab=0.65 . Tại sao là phép nhân? Vì khi X tăng 1 đơn vị thì M sẽ thay đổi a đơn vị, dẫn đến Y thay đổi a*b đơn vị.

Dấu của tác động gián tiếp indirect effect

Tác động gián tiếp indirect effect sẽ mang giá trị dương nếu cả a và b đều dương hoặc đều âm. Ngược lại, nó sẽ mang dấu âm nếu chỉ một trong hai giá trị a hoặc b mang dấu âm.

Tác động tổng hợp total effect của X lên Y

Ý nghĩa tác động tổng hợp total effect: sự thay đổi của biến Y khi X thay đổi 1 đơn vị.
Tác động tổng hợp này bằng tổng của tác động trực tiếp và gián tiếp.
Total effect = direct effect + indirect effect=c'+ab
Trong mô hình hồi quy chỉ có X và Y, tác động tổng hợp chính là hệ số c
Y = i3 + cX

Cách tính toán tác động tổng hợp

Như vậy tác động tổng hợp c=c'+ab , ta có thể tính toán tác động tổng hợp bằng hai cách:
Cách 1: hệ số c của phương trình hồi quy đơn biến:  Y = i3 + cX
Cách 2: tổng của tác động trực tiếp và gián tiếp

Như vậy, nhóm MBA Bách Khoa Hỗ Trợ SPSS đã trình bài các khái niệm liên quan đến biến trung gian, các bạn khi làm bài có gặp thắc mắc cứ liên  hệ nhóm nhé.

– Zalo, Viber, SMS

phone number

– Facebook: http://facebook.com/hoidapSPSS/

– Email:        hotrospss@gmail.com