Category Archives: SPSS

Các loại thang đo trong SPSS Scale, Ordinal, Nominal

Ba dạng thang đo trong SPSS

Trong SPSS dữ liệu được đo lường measure qua 3 dạng thang đo như hình sau:


Đó là Scale, Ordinal, Nominal. Tuy nhiên để quy về bản chất có 4 loại như sau:

Nhóm MBA Bách Khoa sẽ giải thích chi tiết từng loại thang đo nhé.

Tùy theo tính chất của dữ liệu mà ta sẽ gán loại thang đo nào dữ liệu đó. Có hai loại dữ liệu là:

  1. Dữ liệu định tính .
  2. Dữ liệu định lượng.

Dữ liệu định tính ví dụ như Địa điểm: TP.HCM, Hà Nội, Lâm Đồng. Dữ liệu định lượng ví dụ như độ tuổi: 18, 19, 20, 30 tuổi.
-Dữ liệu định tính: bao gồm thang đo định danh Nominal, thang đo thứ bậc Ordinal
-Dữ liệu định lượng:gọi chung là Scale, bao gồm thang đo khoảng Interval, thang đo tỉ lệ Ratio

Chi tiết 4 loại thang đo

Định danh (Nominal): Là loại thang đo dùng cho các đặc điểm thuộc tính, dùng để phân loại đối tượng. Khi thống kê người ta thường sử dụng các mã số để qui ước, giữa các con số này không có quan hệ hơn kém và không ý nghĩa toán học. Trong thang đo này các con số chỉ dùng để phân loại các đối tượng, chúng không mang ý nghĩa nào khác. Về thực chất thang đo danh nghĩa là sự phân loại và đặt tên cho các biểu hiện và ấn định cho chúng một ký số tương ứng. Ví dụ: Giới tính: 1: nữ; 2: nam.
Thứ bậc (Ordinal): Là loại thang đo dùng cho các đặc điểm thuộc tính, các giá trị được sắp xếp theo trật tự tăng hoặc giảm dần và có mối quan hệ thứ bậc hơn kém. Thực chất thang đo thứ bậc là thang đo định danh các giá trị được sắp xếp theo thứ bậc. Lúc này các con số ở thang đo danh nghĩa được sắp xếp theo 1 quy ước nào đó về thứ bậc hay sự hơn kém, nhưng ta không biết được khoảng cách giữa chúng. Điều này có nghĩa là bất cứ thang đo thứ bậc nào cũng là thang đo định danh nhưng điều ngược lại thì chưa chắc đúng. Ví dụ: Học lực: 1. Yếu, kém  2. Trung bình 3. Khá 4. Giỏi 5. Xuất sắc
Khoảng cách (Interval): Là loại thang đo dùng cho các đặc điểm số lượng, là thang đo thứ bậc có các khoảng cách đều nhau và liên tục. Dãy số này có hai cực ở hai đầu dãy số thể hiện hai trạng thái đối nghịch nhau. Dữ liệu tính toán cộng trừ có ý nghĩa. Đây là một dạng đặc biệt của thang đo thứ bậc vì nó cho biết được khoảng cách giữa các thứ bậc. Thông thường thang đo khoảng có dạng là một dãy các chữ số liên tục và đều đặn từ 1 đến 5, từ 1 đến 7 hay từ 1 đến 10. Dãy số này có 2 cực ở 2 đầu thể hiện 2 trạng thái đối nghịch nhau. Ví dụ: 1: hoàn toàn không đồng ý; 2: không đồng ý; 3: bình thường; 4: đồng ý; 5: hoàn toàn đồng ý.
Tỉ lệ (Ratio): Là loại thang đo dùng cho đặc tính số lượng. Thang đo tỉ lệ có đầy đủ đặc tính của thang đo khoảng cách. Ngoài ra nó cho phép lấy tỉ lệ so sánh giữa hai giá trị của biến số . Dữ liệu tính toán tất cả đều có ý nghĩa. Ví dụ: –  Tuổi của anh/chị:   tuổi. Anh/chị đã vay ngân hàng bao nhiêu tiền:   VNĐ
Chú ý: Sự khác nhau giữa thang đo khoảng và thang đo tỉ lệ:
-Ta có thể thực hiện được phép toán chia để tính tỉ lệ nhằm mục đích so sánh. Ví dụ: 1 người 50 tuổi thì có tuổi lớn gấp đôi người 25 tuổi
-Trong thang đo khoảng sự so sánh về mặt tỉ lệ giữa các giá trị không có ý nghĩa

Trong xử lý SPSS thường gộp chung thang đo khoảng cách và thang đo tỉ lệ thành thang đo định lượng (Scale).
Lưu ý là cho dù các thang đo likert được nhập vào excel, và excel lại đưa vào SPSS thì thường sẽ ra thang đo định tính Nominal, đúng ra ta cần đổi lại là Scale cho chính xác nhất. Nhưng không đổi vẫn không ảnh hưởng đến kết quả các bạn nhé.

Các bạn có thể nhờ nhóm hỗ trợ thêm về các vấn đề trong bài luận văn về mã hóa, xử lý số liệu tốt nhé…

Liên hệ nhóm thạc sĩ Hỗ trợ SPSS.

– SMS, Zalo, Viber:

phone number

– Chat Facebook: http://facebook.com/hoidapSPSS/

– Email:                 hotrospss@gmail.com

Split file để chia bộ dữ liệu thành nhiều phần khác nhau

Đặt vấn đề: làm sao để chia bộ dữ liệu thành nhiều phần khác nhau?

Bạn có file SPSS http://phantichspss.com/filefordownload/select-case-phantichspss.sav có 200 người trả lời, trong có dữ liệu Giới tính, Độ tuổi. Giờ bạn cần thực hiện thống kê tần số cho biến Độ tuổi, nhưng đánh giá cho Nam riêng, Nữ riêng thì sẽ làm cách nào? Giải pháp là dùng chức năng Split File nhé. Chức năng Split file này chia tập tin SPSS thành nhiều phần nhỏ khác nhau theo một tiêu chí nào đó. Từ đó khi chạy các thống kê liên quan nó sẽ ra các phần kết quả khác nhau. Ví dụ khi chia file thành Nam/Nữ riêng, và thực hiện chạy hồi quy 1 lần. Thì kết quả sẽ ra được hai bảng hồi quy( một bảng cho đối tượng Nam, một bảng cho đối tượng Nữ) các bạn nhé.

Phân bổ tần số GIỚI TÍNH và ĐỘ TUỔI như bên dưới

Giờ bạn muốn chạy thống kê tần số về ĐỘ TUỔI trên những người có giới tính Nam riêng, Nữ riêng

Cách thực hiện Split File trên SPSS

Bước 1: vào menu Data – Split File

Bước 2: chọn mục Organize output by groups,đưa biến GIOITINH qua, xong bấm OK

Ta thực hiện chạy thống kê tần số lại, kết quả cho thấy kết quả thống kê đã được chia làm 2 phần rõ rệt, GIOITINH=Nam( được tô màu đỏ) và GIOITINH=Nữ ( được tô màu xanh) như hình dưới.

Như vậy ta đã dùng chức năng Split File nhằm tách dữ liệu để thực hiện việc thống kê. Lưu ý là các bạn nhớ bỏ chọn Split File bằng cách chọn lại tất cả các cases(Vào menu Data – Split File- Chọn Analyze all cases, do not create groups – xong bấm OK) khi không có nhu cầu sử dụng chia dữ liệu, hoặc đơn giản nhất là tắt file spss mở lại là dữ liệu sẽ được chọn tất cả như ban đầu nhé.

Các bạn có thể nhờ nhóm hỗ trợ thêm về các vấn đề trong bài luận văn về mã hóa, xử lý số liệu tốt nhé…

Liên hệ nhóm thạc sĩ Hỗ trợ SPSS.

– SMS, Zalo, Viber:

phone number

– Chat Facebook: http://facebook.com/hoidapSPSS/

– Email:                 hotrospss@gmail.com

Chức năng lựa chọn dữ liệu select cases , cách lựa chọn dữ liệu thỏa điều kiện để chạy SPSS

Đặt vấn đề

Giả sử bạn có file spss có 200 người trả lời, giờ bạn cần lọc ra một số ít người trong 200 người đó thỏa một điều kiện cho trước  nào đó, thì sẽ làm như thế nào? Giải pháp là dùng chức năng select cases nhé

Ví dụ các bạn có thể tải ở  http://phantichspss.com/filefordownload/select-case-phantichspss.sav

Phân bổ tần số GIỚI TÍNH và ĐỘ TUỔI như bên dưới

 

Giờ bạn chỉ muốn chạy thống kê tần số về ĐỘ TUỔI  trên những người có giới tính Nam, còn giới tính Nữ không chạy( ở đây mình chọn Nam, không chọn Nữ dể ví dụ thôi, chứ không phải phân biệt giới tính nha) . Vậy các xử lý như thế  nào?

Có 2 cách xử lý:

1. Xóa những dòng có giới tính là Nữ bên excel hoặc SPSS, sau đó chạy thống kê

2. Dùng menu select case như bên dưới đây, lúc đó không cần xóa dữ liệu. Nhưng vẫn chọn được dữ liệu cần thiết

Cách thực hiện select cases trên SPSS

Bước 1: vào menu Data – Select Cases

Bước 2: chọn mục If condition is satisfied, nhấn nút If như hình dưới

Bước 3: trong hộp điều kiện, nhập vào giá trị GIOITINH=1 , xong bấm continue, và bấm OK

( Do quy định giới tính là 1,2 tương ứng với Nam,Nữ)

Như vậy là đã chọn những quan sát thỏa điều kiện xong, để xem kết quả , ta quay lại file dữ liệu và nhận thấy có một số dòng không thoản điều kiện đã bị gạch chéo như hình dưới. Lúc đó SPSS hiểu là khi chạy thống kê sẽ không sử dụng những dòng này.

Ta thực hiện chạy thống kê tần số lại, kết quả cho thấy mục GIỚI TÍNH chỉ còn 86 người Nam, và tương ứng với ĐỘ TUỔI có 63 người có độ tuổi < 25 tuổi, và 23 người có độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi.

Như vậy ta đã dùng chức năng select cases để lựa chọn những dữ liệu cần thiết để thực hiện việc thống kê. Lưu ý là các bạn nhớ bỏ chọn select case bằng cách chọn lại tất cả các cases(Vào menu Data – Select Cases- Chọn All cases – xong bấm OK) khi không có nhu cầu sử dụng lọc dữ liệu, hoặc đơn giản nhất là tắt file spss mở lại là dữ liệu sẽ được chọn tất cả như ban đầu nhé

Các bạn có thể nhờ nhóm hỗ trợ thêm về các vấn đề trong bài luận văn về mã hóa, xử lý số liệu tốt nhé…

Liên hệ nhóm thạc sĩ Hỗ trợ SPSS.

– SMS, Zalo, Viber:

phone number

– Chat Facebook: http://facebook.com/hoidapSPSS/

– Email:                 hotrospss@gmail.com