Category Archives: SPSS

Cách cài đặt PROCESS macro để xử lý biến trung gian, biến điều tiết trên SPSS

Hôm nay nhóm Ths QTKD Bách Khoa giới thiệu cách cài đặt PROCESS macro để xử lý biến trung gian, biến điều tiết trên SPSS nhé. Phần mềm PROCESS này được tiến sĩ Andrew F. Hayes thực hiện.
PROCESS hoạt động trên SPSS phiên bản 18 trở lên. PROCESS có thể được cài ở Windows và Mac OS.
Việc cài đặt PROCESS mục đích chính là để xử lý cho mô hình SPSS có biến điều tiết, biến trung gian.


Mục đích chính của bài này là cài được menu PROCESS, để khi vào chương trình nó xuất hiện như sau:
 

Bước 1: vào http://www.afhayes.com/public/processv3.zip để tải PROCESS 3.0 nhé. Sau khi tải về giải nén ra thư mục ngoài Desktop sẵn để chuẩn bị cài đặt PROCESS macro
Bước 2: Mở SPSS bằng quyền Administrator. Bằng cách nhấn chuột phải vào biểu tượng SPSS Statistics và chọn "Run as administrator"
 

Bước 3: Sau khi mở SPSS, dưới menu "Utilities" , chọn "Custom Dialogs" , sau đó chọn tiếp "Install Custom Dialog,". Sau đó chọn file "process.spd" nằm trong thư mục vừa giải nén ở Desktop lúc nãy, sau đó nhấn "Open."

 

Bước 4: Kiểm tra lại trong menu Analyze -> Regression đã xuất hiện mục "PROCESS v3.0 by Andrew F.Hayes" chưa nhé. Nếu đã có thì việc cài đặt PROCESS macro đã thành công.
Bước 5: Khi cần phân tích SPSS có biến trung gian, biến điều tiết, với dạng mô hình phù hợp thì nhấn vào menu ở bước 4. Kết quả ra như sau:


Như vậy nhóm MBA Bách Khoa đã hướng dẫn các bạn chi tiết cách cài đặt PROCESS macro của tiến sĩ Andrew F. Hayes trên SPSS. Các bạn khi phân tích có khó khăn, hoặc cần hướng dẫn về việc phân tích biến trung gian, biến điều tiết, hoặc cần xử lý số liệu cho tốt hơn cứ liên hệ nhóm nhé.

Sự khác nhau giữa t test và anova

Nhóm MBA Hỗ Trợ SPSS so sánh sự giống nhau và khác nhau khi sử dụng t test và anova. Trường hợp nào cần dùng.

T test và anova có cùng mục đích là kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình giữa các nhóm được test. Cụ thể ở đây là Independent sample t test và Oneway anova.

Ví dụ cần sử dụng  t test và anova để kiểm định

Ví dụ 1 : Cần kiểm định về sự Hài Lòng trong công việc giữa hai nhóm giới tính Nam/Nữ. Mục đích là xem nhóm giới tính nào hài lòng trong công việc hơn, nghĩa là nhóm đó có điểm trung bình về Hài Lòng cao hơn nhóm còn lại
Ví dụ 2 : Hoặc kiểm định về sự Hài Lòng trong công việc giữa giữa 3 nhóm tuổi: <30 tuổi, từ 30-40 tuổi, trên 40 tuổi. Mục đích là xem nhóm tuổi nào hài lòng trong công việc hơn, nghĩa là nhóm đó có điểm trung bình về Hài Lòng cao hơn các nhóm còn lại.

Sự khác nhau giữa t test và anova:

T test chỉ kiểm định được cho biến có hai nhóm quan sát, còn anova kiểm định được cho biến có từ 2 biến quan sát trở lên, ví dụ 2 3 4 5 nhóm…

Sự giống nhau giữa t test và anova:

Cả hai loại thống kê này đều dùng để kiểm định giá trị trung bình. Nếu biến cần kiểm định chỉ có hai nhóm quan sát thì có thể áp dụng t test hoặc anova để kiểm định, giá trị kết quả hiển thị sẽ giống y hệt nhau.

Chi tiết independent sample t test : http://phantichspss.com/cach-su-dung-independent-samples-t-test-trong-spss.html
Chi tiết oneway anova: http://phantichspss.com/phan-tich-phuong-sai-mot-yeu-to-anova.html

 

Chọn SPSS hay AMOS để làm luận văn?

Khi dự định làm luận văn, sẽ có câu hỏi đặt ra là bài của mình sẽ sử dụng SPSS để thực hiện hồi quy đa biến, hay dùng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM trong AMOS để xử lý, bài viết này sẽ cho bạn rõ hơn về việc chọn SPSS hay AMOS để thích hợp nhất nhé.( Nhóm MBA Hỗ Trợ SPSS thực hiện)
Việc lựa chọn SPSS hay AMOS để sử dụng là do mô hình nghiên cứu quyết định, trên nguyên tắc là mô hình nghiên cứu có nhiều hơn 1 biến phụ thuộc thì sử dụng AMOS. Dưới đây ta sẽ xét hai mô hình.
Mô hình 1:

Mô hình này chỉ có 1 biến phụ thuộc, đó là "Dự định mua hàng". Do đó chỉ cần sử dụng SPSS để phân tích mô hình này theo các bước: cronbach's alpha, EFA, tương quan, hồi quy. Trả lời cho câu hỏi "chọn SPSS hay AMOS?": chọn SPSS
Mô hình 2:

Mô hình này có biến phụ thuộc chính là "Ý định mua", tuy nhiên trong những mối quan hệ, ngoài biến "Ý định mua" bị tác động, còn có các yếu tố như "Chất lượng cảm nhận","Nhận biết thương hiệu","Sự yêu thích nhãn hiệu" cũng bị một số biến khác tác động đến. Có nghĩa là mô hình này có nhiều hơn 1 biến phụ thuộc. Do đó, với mô hình có 2 biến phụ thuộc trở lên thì bắc buộc phải dùng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để xử lý. Các bước xử lý lần lượt là Cronbach's alpha, EFA, CFA, SEM. Trả lời cho câu hỏi "chọn SPSS hay AMOS?": chọn kết hợp SPSS và AMOS để xử lý.( sở dĩ có SPSS vì SPSS chạy hai bước Cronbach's alpha và EFA)

So sánh giữa các bước xử lý sử dụng hồi quy/ SEM

 

 

Bước

 

Mục đích

Phần mềm áp dụng

 

Luận văn dạng Hồi quy SPSS

 

Luận văn dạng SEM Amos

 

1

 

Phân tích độ tin cậy

SPSS

 

Cronbach’s alpha

 

Cronbach’s alpha

 

2

 

Phân tích nhân tố

SPSS

 

EFA( varimax, PCA)

 

EFA(promax,PAF)

 

3

 

Phân tích tương quan

SPSS

 

Tương quan

 

 

3

 

Đánh giá độ phù hợp mô hình model fit, độ tin cậy tổng hợp, phương sai trích

Amos

 

 

Phân tích CFA

 

4

 

Kiểm định các giả thiết trong mô hình xem có được chấp nhận hay bác bỏ

Amos

 

Hồi quy

 

SEM

Như vậy việc chọn SPSS hay AMOS để sử dụng đã có câu trả lời, chúc các bạn làm bài tốt.

Các bạn cần hỗ trợ kiến thức, hoặc xử lý số liệu cứ liên hệ nhé

– Zalo, Viber, SMS

phone number

– Facebook: http://facebook.com/hoidapSPSS/

– Email:        hotrospss@gmail.com