Tag Archives: thống kê tần số

Hướng dẫn cách chạy thống kê tần số trong SPSS

Ý nghĩa & nội dung: thống kê tần suất xuất hiện của các biến định tính, ví dụ: giới tính, trình độ, tuổi tác, học vấn, nghề nghiệp, thu nhập…Thống kê tần số để xác định số lần xuất hiện của một giá trị cụ thể trong tổng thể. . Thống kê dùng phần mềm SPSS, ngoài ra excel cũng hỗ trợ thống kê dạng này.

Cách thực hiện trong SPSS bằng hình ảnh

Menu Analyze -> Descriptive Statistics -> Frequencies

image001

Giả sử bạn cần thống kê mô tả cho thuộc tính nhóm tuổi,dữ liệu nhóm tuổi gồm 4 nhóm, được mã hóa là 1 2 3 4 trong file dữ liệu. Nhóm 1 ứng với độ tuổi từ 18 đến 26, nhóm 2 từ 26 đến 30…vv.

Đưa biến định tính cần thống kê tần suất vào ô Variable(s) (có thể đưa vào nhiều biến cùng một lúc)

image002

Để mặc định các tùy chọn khi nhấn vào nút “Statistics”, tuy nhiên bạn muốn thực hiện kiểm định Skewness và Kurtosis thì có thể check vào ô tương ứng bên dưới.

image003

Để mặc định các tùy chọn khi nhấn vào nút “Charts”. Nếu bạn cần vẽ biểu đồ có thể chọn loại biểu đồ cần thể hiện ở mục “Chart Type”, tuy nhiên theo kinh nghiệm của nhóm hotrospss@gmail.com thì nên dùng Excel để vẽ biểu đồ, sẽ đẹp hơn SPSS rất nhiều.

image004

Để mặc định các tùy chọn khi nhấn vào nút “Format”. Nếu bạn muốn kết quả xuất ra được sắp xếp theo thứ tự tăng dần , giảm dần …. Thì chọn vào mục bôi đỏ trong hình tương ứng

image005

 

Phân tích kết quả

Kết quả cho thấy tần số, phần trăm của từng nhóm tuổi trong mẫu như bảng trên.

image006

Đến đây là xong phần tần số, tuy nhiên để kết quả ra được tên của các nhóm tuổi, ví dụ “18-26”, “>26-30”… bạn cần gán nhãn label cho nó. Nếu không gán nhãn kết quả thống kê tần số sẽ ra như sau( lưu ý phần giá trị các nhóm chỉ gồm 1 2 3 4):
image007

Cách thực hiện: mã hóa biến NHOMTUOI như sau: Chuyển qua màn hình Variable View, tìm dòng biến NHOMTUOI, nhấn vào ô ứng với cột Values

image008

 

Màn hình sau hiện lên, các bạn điền các độ tuổi tương ứng như trong hình và nhấn nút add. Sau khi add xong 4 nhóm tuổi nhấn nút OK

image009

Cách thực hiện trong SPSS bằng video:

Gởi mail ngay cho hotrospss@gmail.com để được hướng dẫn:
– Xử lý/ hiệu chỉnh số liệu khảo sát để chạy ra kết quả phân tích nhân tố hội tụ,phân tích hồi quy hồi quy có ý nghĩa thống kê.
– Tư vấn mô hình/bảng câu hỏi/ traning trực tiếp về phân tích hồi quy, nhân tố, cronbach alpha… trong SPSS, và mô hình SEM, CFA, AMOS