Hỗ Trợ SPSS

Trang phantichspss.com được nhóm MBA Đại Học Bách Khoa Tp.HCM lập ra để đồng hành cùng bạn như sau:

– Tư vấn đào tạo 1 kèm 1 trong suốt quá trình nghiên cứu của bạn.
– Hỗ trợ thu thập dữ liệu, xử lý số liệu xấu, chạy số liệu ra kết quả có ý nghĩa thống kê.
– Hỗ trợ giúp đỡ nghiên cứu các tài liệu, luận văn, bài báo quốc tế , quy trình, các thủ thuật xử lý dữ liệu khi làm luận văn.
Nhằm giúp bạn: đỡ tốn thời gian nghiên cứu các khái niệm mới, có nhiều thời gian hơn cho việc viết phần lý thuyết nghiên cứu, có 1 chuyên gia sẵn sàng hỗ trợ, không quá lo lắng việc khảo sát số liệu cùng với phương pháp nghiên cứu.

Sau đây là mục lục các bài viết:

Liên hệ nhóm thạc sĩ Hỗ trợ SPSS

– SMS, Zalo, Viber:

phone number

– Chat Facebook: http://facebook.com/hoidapSPSS/

– Email:                 hotrospss@gmail.com