AMOS, CFA, Mô hình SEM

Trang https://phantichspss.com được nhóm MBA Đại Học Bách Khoa Tp.HCM lập ra, nghiên cứu các tài liệu tiếng Việt, tiếng Anh về SPSS,AMOS, CFA, Mô hình SEM, quy trình, các thủ thuật xử lý dữ liệu khi làm luận văn với mục đích hỗ trợ cho tất cả các bạn. Ngoài ra nhóm còn có thể hỗ trợ thu thập dữ liệu, chạy SPSS,AMOS, CFA, Mô hình SEM ra kết quả có ý nghĩa thống kê.

Liên hệ để được xử lý,trả lời ngay: 

– SMS, Zalo, Viber:

phone number –Facebook: http://facebook.com/hoidapSPSS/

– Email: hotrospss@gmail.com

Sau đây là mục lục các bài viết: