AMOS, CFA, Mô hình SEM

Phương pháp cấu trúc tuyến tính SEM được áp dụng khi mô hình có dạng phức tạp, có 1 hoặc nhiều hơn 1 biến phụ thuộc. Các bước chạy cơ bản là: thống kê mô tả, tần số, độ tin cậy cronbach's alpha, efa, cfa, sem, bootstrap, phân tích đa nhóm( chi tiết thì sẽ nghiên cứu các chỉ tiêu bên trong như giá trị phân biệt, CR,AVE…)

Liên hệ để được xử lý,trả lời ngay: 

– SMS, Zalo, Viber:

phone number –Facebook: http://facebook.com/hoidapSPSS/

– Email: hotrospss@gmail.com

Sau đây là mục lục các bài viết: