Cách tính độ tin cậy tổng hợp Composite Reliability trong AMOS

Hôm nay nhóm MBA ĐH Bách Khoa TP.HCM giới thiệu đến các bạn một khái niệm mới trong AMOS. Đó là khái niệm độ tin cậy tổng hợp.

CompositeRealibility4

Độ tin cậy tổng hợp là gì?

Thông thường, để tính độ tin cậy thì chỉ cần dùng chỉ số Cronbach’s Alpha đã quen thuộc trong SPSS. Tuy nhiên trong AMOS có thêm một khái niệm nữa để khẳng định độ tin cậy của thang đo, đó là khái niệm Độ tin cậy tổng hợp ( Composite Reliability) – hay các viết khác là CR. Các bạn lưu ý CR ở đây khác với khái niệm giá trị tới hạn C.R ( Critical Ratios).

Độ tin cậy tổng hợp (đôi khi được gọi là độ tin cậy của cấu trúc) là thước đo tính nhất quán bên trong của các câu hỏi thuộc một nhân tố, giống như Cronbach’s alpha (Netemeyer, 2003).

Độ tin cậy tổng hợp (Composite reliability): Độ tin cậy tổng hợp là một chỉ số đo lường mức độ đồng nhất (consistency) của các mục tiêu đo lường trong một công cụ. Đây là một phương pháp đo lường độ tin cậy dựa trên mô hình hồi quy tuyến tính. Độ tin cậy tổng hợp được tính bằng cách xác định độ tin cậy của công cụ dựa trên mức độ tương quan giữa các mục tiêu đo lường. Độ tin cậy tổng hợp cao khi các mục tiêu đo lường trong công cụ tương quan mạnh với nhau.

Sự khác biệt giữa độ tin cậy tổng hợp và cronbach’s alpha

Cách tính toán: Độ tin cậy tổng hợp được tính toán bằng cách sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính, trong khi Cronbach’s alpha được tính toán dựa trên lý thuyết thống kê. độ tin cậy tổng hợp được tính dựa trên trọng số chuẩn hóa sau khi chạy CFA, còn cronbach’s alpha được tính dựa trên số liệu khảo sát thô.

Phân tích tương quan: Cả độ tin cậy tổng hợp và Cronbach’s alpha đều dựa trên phân tích tương quan giữa các mục tiêu đo lường. Tuy nhiên, phương pháp tính toán và mức độ tương quan được sử dụng có thể khác nhau giữa hai phương pháp này.

Cách tính thủ công độ tin cậy tổng hợp

Độ tin cậy tổng hợp được tính cho từng nhân tố đơn hướng, tương tự như cách áp dụng cronbach’s alpha, sẽ chạy riêng cho từng nhân tố một.

Công thức tính độ tin cậy tổng hợp được tính dựa trên giá trị Standardized Regression Weight như sau:

(với lamda là hệ số hồi quy chuẩn hóa sau khi chạy CFA)

Bây giờ sẽ thực hiện tính thủ công giá trị độ tin cậy tổng hợp như sau:

Bước 1: Chạy CFA, lấy được kết quả  Standardized Regression Weight của một nhân tố, ví dụ ở đây tên nhân tố là USEFUL

Bước 2: vào đường dẫn sau https://phantichspss.com/CompositeReliabilityhotrospss.htm , màn hình sẽ hiện ra như sau:

CompositeRealibility2

Bước 3: Nhấn nút thêm Item thêm vài lần để hiện ra cho đủ 7 dòng. Sau đó nhập các  giá trị Estimate ở bảng Standardized Regression Weight vào cột màu đỏ như hướng dẫn, kết quả sẽ như sau:

CompositeRealibility3

Bước 4: đọc kết quả, kết quả CR ra là  0.941 > 0.7 , như vậy độ tin cậy tổng hợp của thang đo này tốt và được chấp nhận

.CompositeRealibility1

Cách tính tự động độ tin cậy tổng hợp

Bạn tham khảo link sau để tính tự động độ tin cậy tổng hợp nhé:

Công cụ Stats Tools Package dùng để tính độ tin cậy tổng hợp và phương sai trích tự động

(Nếu bạn gặp bất kì khó khăn khi chạy AMOS, hãy liên hệ nhóm MBA Bách Khoa 0903396688 để được tư vấn, hỗ trợ…)

 Ngoài ra nhóm có các dịch vụ sau:
– Tư vấn mô hình/bảng câu hỏi/ traning trực tiếp về phân tích hồi quy, nhân tố, cronbach alpha… trong SPSS, và mô hình SEM, CFA, AMOS
– Cung cấp/chỉnh sửa số liệu khảo sát để chạy ra kết quả có ý nghĩa thống kê.

Video hướng dẫn:

4.3/5 - (55 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận