Liên Hệ – Giới Thiệu

Liên hệ nhóm thạc sĩ Hỗ trợ SPSS.

– SMS, Zalo, Viber:

phone number

– Chat Facebook: http://facebook.com/hoidapSPSS/

– Email:                 hotrospss@gmail.com

Giới thiệu

 Nhóm MBA hotrospss@gmail.com gồm nhiều thành viên thạc sĩ, có kinh nghiệm giảng dạy đào tạo trực tiếp cho học viên thuộc nhiều trường như ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc Tế, ĐH Kinh Tế TP.HCM…  
 Dịch vụ nhóm thường làm là café trao đổi về bài luận văn đang thực hiện. Hai bên sẽ làm việc trực tiếp với nhau  tại trường hoặc tại quán café hoặc online. Tùy theo tiến độ bài làm của bạn, sẽ tư vấn về cách lập bảng câu hỏi, mô hình nghiên cứu, hoặc về vấn đề thu thập khảo sát số liệu, vấn đề phương pháp xử lý số liệụ, cách viết phân tích trong bài luận văn, các câu hỏi thường gặp khi bảo vệ. Ngoài ra nhóm có thể hỗ trợ xử lý số liệu để đạt được mức ý nghĩa cần thiết, đảm bảo cho việc bảo vệ luận văn.

Tóm lại, các bạn khi làm luận văn gặp bất cứ vấn đề gì cần phải xử lý, thắc mắc, hỗ trợ kiến thức, chạy ra số liệu xấu, chưa biết hướng tiếp theo phải làm gì… Cứ liên hệ nhóm nhé.
 Hình ảnh việc giảng dạy của thành viên nhóm.

giang day 1 giang day 2

Comments