Tag Archives: Paired Samples T-Test

Thực hành cách phân tích Paired Samples T-Test

Nhóm MBA Bách Khoa giới thiệu phương pháp Paired Samples T Test. Phương pháp này so sánh từng cặp giá trị trước khi và sau khi có một tác động gì đó. Xem trước và sau có sự khác biệt hay không. Ví dụ như là có 50 người, được đo chỉ số đường huyết . Sau đó 50 người đó được cho uống một loại thuốc đặc trị, sau đó sẽ tiếp tục đo các chỉ số đường huyết. Kết quả ra được là 50 mẫu trước khi uống thuốc, và 50 mẫu sau khi uống thuốc. Vấn đề đặt ra là trả lời câu hỏi có hay không sự khác biệt của chỉ số đường huyết trước khi và sau khi uống thuốc. Paired samples t test sẽ trả lời được câu hỏi này.

Cách thức tiến hành kiểm định giả thuyết về trị trung bình của 2 tổng thể phụ thuộc hay phối hợp từng cặp (Paired-Samples T-test)

  1. Vào menu Analyze -> Compare means -> Paired-samples T-testimage029

 

 

  1. Chọn cặp biến muốn so sánh (nhấn giữ phím ctrl để chọn 2 biến) đưa vào khung Paired Variable(s). Có thể chọn nhiều cặp để so sánh cùng 1 lúc.
  2. Có thể chỉnh lại độ tin cậy bằng cách click vào ô Option, nhập độ tin cậy vào khung Confidence Interval.
  3. Click Ok để thực hiện lệnh.
  4. Xem cách đọc kết quả kiểm định ở phần này http://phantichspss.com/cach-su-dung-independent-samples-t-test-trong-spss.html . Cũng dùng giá trị Sig.

Thực hành bằng video

 

 

Các bạn like và share cho mọi người cùng biết các video hỗ trợ nhé… Gặp khó khăn khi phân tích SPSS, hãy liên hệ nhóm MBA tại: hotrospss@gmail.com
 
Gởi mail ngay cho hotrospss@gmail.com để được hướng dẫn:
– Xử lý/ hiệu chỉnh số liệu khảo sát để chạy ra kết quả phân tích nhân tố hội tụ,phân tích hồi quy hồi quy có ý nghĩa thống kê.
– Tư vấn mô hình/bảng câu hỏi/ traning trực tiếp về phân tích hồi quy, nhân tố, cronbach alpha… trong SPSS, và mô hình SEM, CFA, AMOS