Giới thiệu về chúng tôi

Thạc sĩ Khánh và nhóm MBA Hỗ Trợ SPSS gồm nhiều thành viên thạc sĩ, có kinh nghiệm giảng dạy đào tạo trực tiếp cho học viên thuộc nhiều trường như ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc Tế, ĐH Kinh Tế TP.HCM…  
Nhóm thường xuyên gặp mặt các bạn để trao đổi về bài luận văn đang thực hiện. Hai bên sẽ làm việc trực tiếp với nhau  tại trường hoặc tại quán café hoặc online. Tùy theo tiến độ bài làm của bạn, sẽ tư vấn về:

  1. Cách lập bảng câu hỏi, mô hình nghiên cứu,
  2. Cáchthu thập khảo sát số liệu, vấn đề phương pháp xử lý số liệụ.
  3. Đặc biệt là việc xử lý số liệu để ra ý nghĩa thống kê.
  4. Cách viết phân tích trong bài luận văn, các câu hỏi thường gặp khi bảo vệ luận văn.

Ngoài ra nhóm có dịch vụ xử lý số liệu SPSS, xử lý các lỗi như:

  1. Ma trận xoay EFA bị xáo trộn, loại nhiều biến=> Cần xử lý
  2. Hồi quy không có ý nghĩa thống kê, R bình phương thấp=> Cần xử lý đẹp lên
  3. Và xử lý luôn các lỗi của mô hình SEM để đạt được mức ý nghĩa cần thiết, đảm bảo cho việc bảo vệ luận văn.

Tóm lại, các bạn khi làm luận văn gặp bất cứ vấn đề gì cần phải xử lý, thắc mắc, hỗ trợ kiến thức, chạy ra số liệu xấu, chưa biết hướng tiếp theo phải làm gì… Cứ liên hệ nhóm nhé.