Thạc Sĩ Khánh và nhóm MBA Bách Khoa

Hỗ trợ kiến thức, thu thập chỉnh sửa xử lý số liệu để ra kết quả có ý nghĩa thống kê. Bạn liên hệ 0903396688 để được tư vấn hướng dẫn miễn phí nhé. Chỉ khi chỉnh sửa số liệu, thu thập xử lý số liệu mới có phí.

Chúng tôi làm gì?

Chúng tôi hỗ trợ phân tích xử lý số liệu để bài làm đạt yêu cầu

Bạn chưa có số liệu khảo sát SPSS, hoặc bạn đã có số liệu, và số liệu bị xấu khi chạy các bước phân tích cronbach’s alpha, EFA, hồi quy… Hãy để Thạc Sĩ Khánh và nhóm MBA Bách Khoa hỗ trợ bạn nhé.

 

Dịch vụ của Thạc Sĩ Khánh và Nhóm MBA Bách Khoa?

Chúng tôi hỗ trợ phân tích xử lý số liệu để bài làm đạt yêu cầu

Bạn chưa có số liệu khảo sát SPSS, hoặc bạn đã có số liệu, và số liệu bị xấu khi chạy các bước phân tích cronbach’s alpha, EFA, hồi quy… Hãy để Thạc Sĩ Khánh và nhóm MBA Bách Khoa hỗ trợ bạn nhé.

Xem tất cả dịch vụ