Tag Archives: cronbach’s apha

Thang đo likert nào áp dụng được để chạy cronbach’s alpha?

Bài này là kiến thức cơ bản, vì có một số bạn khi bắt đầu làm luận văn thì chưa rõ là nên chạy cronbach's apha để đánh giá độ tin cậy cho những dạng câu hỏi nào. Vấn đề do các bạn chưa hiểu rõ bản chất và mục đích của chạy cronbach's alpha. Do đó khi giáo viên yêu cầu chạy cronbach's alpha thì cứ đưa các biến vào chạy hết, kể cả các biến như độ tuổi, giới tính. Bài này sẽ giải đáp các thắc mắc đó nhé.

(Còn đây là hướng dẫn cách chạy cronbach's alpha https://phantichspss.com/phan-tich-do-tin-cay-cronbachs-alpha.html)

Một số nguyên tắc khi chọn câu hỏi để chạy cronbach's apha

Nguyên tắc 1: Các câu hỏi dạng định tính như giới tính, trình độ học vấn, nơi sinh sống… không được chọn để chạy độ tin cậy cronbach's alpha. Vì chạy ra kết quả không có ý nghĩa kết luận gì cả.

 

Như vầy là sai nguyên tắc nhé, vì cronbach's alpha chỉ áp dụng để đánh giá độ tin cậy của các thang đo likert hoặc tương tự thôi.

Nguyên tắc 2: Các câu hỏi này sử dụng thang đo liên tục, tăng dần hoặc giảm dần, ví dụ thang đo likert5, likert7.

Thang đo likert nào áp dụng được để chạy cronbach's alpha?

Như ví dụ trên là thang đo likert5. Thực ra likert 5, 7, hay 10 đều được, miễn là likert các bạn nhé. Áp dụng đúng là phải chạy cronbach's alpha cho các câu hỏi dạng likert. Lưu ý là các các câu hỏi trong cùng một nhân tố này phải nói về cùng 1 vấn đề, đóng góp cho 1 vấn đề.

Nguyên tắc 3: Ngoài ra, nhưng câu hỏi đem vào chạy cronbach's alpha chung phải cùng thuộc 1 nhân tố, nghĩa là cùng đóng góp vào 1 khái niệm. Ví dụ ở trên, các câu hỏi cùng đóng góp vào khái niệm CHẤT LƯỢNG CẢM NHẬN. Còn nếu đưa 2 khái niệm khác nhau vào chạy chung cronbach's alpha thì có khả năng là các chỉ số cronbach's alpha sẽ không được đẹp, vì quan điểm của người khảo sát khác nhau giữa  2 nhân tố.

Nguyên tắc 4: Và lưu ý nếu trong bảng câu hỏi có câu hỏi đảo reverse code thì các bạn phải đảo lại xong mới chạy cronbach's alpha ra kết quả đẹp được nhé. Ví dụ là 5 đảo thành 1, 4 đảo thành 2, 3 giữ nguyên, 2 đảo thành 4, 1 đảo thành 5.

Như vậy, đa số các trường hợp thang đo likert là hợp lý nhất áp dụng được để chạy cronbach's alpha. Bạn cần tư vấn trao đổi thêm thông tin cứ liên hệ nhóm nhé.

Liên hệ nhóm thạc sĩ Hỗ trợ SPSS

– SMS, Zalo, Viber:

phone number

– Chat Facebook: http://facebook.com/hoidapSPSS/

– Email:                 hotrospss@gmail.com

 

Phân tích độ tin cậy cronbach’s alpha

Nhóm MBA hotrospss@gmail.com giới thiệu bài viết về phân tích độ tin cậy trong SPSS. Bài viết này tập trung vào giới thiệu phần lý thuyết và thực hành cách phân tích độ tin cậy cronbach alpha.

Lý thuyết phân tích cronbach alpha

Độ tin cậy của thang đo được đánh giá bằng phương pháp nhất quán nội tại qua hệ số Cronbach’s Alpha. Sử dụng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha trước khi phân tích nhân tố EFA để loại các biến không phù hợp vì các biến rác này có thể tạo ra các yếu tố giả (Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2009).
Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha chỉ cho biết các đo lường có liên kết với nhau hay không; nhưng không cho biết biến quan sát nào cần bỏ đi và biến quan sát nào cần giữ lại. Khi đó, việc tính toán hệ số tương quan giữa biến-tổng sẽ giúp loại ra những biến quan sát nào không đóng góp nhiều cho sự mô tả của khái niệm cần đo (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005).
Các tiêu chí được sử dụng khi thực hiện đánh giá độ tin cậy thang đo:
– Loại các biến quan sát có hệ số tương quan biến-tổng nhỏ (nhỏ hơn 0,3); tiêu chuẩn chọn thang đo khi có độ tin cậy Alpha lớn hơn 0,6 (Alpha càng lớn thì độ tin cậy nhất quán nội tại càng cao) (Nunally & Burnstein 1994; dẫn theo Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2009).
– Các mức giá trị của Alpha: lớn hơn 0,8 là thang đo lường tốt; từ 0,7 đến 0,8 là sử dụng được; từ 0,6 trở lên là có thể sử dụng trong trường hợp khái niệm nghiên cứu là mới hoặc là mới trong bối cảnh nghiên cứu (Nunally, 1978; Peterson, 1994; Slater, 1995; dẫn theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005).
– Các biến quan sát có tương quan biến-tổng nhỏ (nhỏ hơn 0,4) được xem là biến rác thì sẽ được loại ra và thang đo được chấp nhận khi hệ số tin cậy Alpha đạt yêu cầu (lớn hơn 0,7).
Dựa theo thông tin trên, nghiên cứu thực hiện đánh giá thang đo dựa theo tiêu chí:
– Loại các biến quan sát có hệ số tương quan biến-tổng nhỏ hơn 0,4 (đây là những biến không đóng góp nhiều cho sự mô tả của khái niệm cần đo và nhiều nghiên cứu trước đây đã sử dụng tiêu chí này).
– Chọn thang đo có độ tin cậy Alpha lớn hơn 0,6 (các khái niệm trong nghiên cứu này là tương đối mới đối với đối tượng nghiên cứu khi tham gia trả lời).

Thực hành phân tích cronbach alpha

Cách phân tích độ tin cậy cronbach’s alpha

Vào menu Analyze->Scale->Reliability Analysis

image002

Chọn các câu hỏi trong cùng một nhân tố qua cột bên phải, sau đó nhấn vào Statistic, check vào ô Scale if item deleted. Sau đó bấm Continue, sau đó bấm OK

image004

Kết quả chạy cronbach alpha sẽ ra như sau:

image006

Kết luận: Cronbach’s Alpha của thang đo là 0.869, các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát trong thang đo đều lớn hơn 0.4 và không có trường hợp loại bỏ biến quan sát nào có thể làm cho Cronbach’s Alpha của thang đo này lớn hơn 0.869. Vì vậy, tất cả các biến quan sát đều được chấp nhận và sẽ được sử dụng trong phân tích nhân tố tiếp theo.

Trường hợp có biến xấu, bị loại thì nguyên tắc loại biến nằm ở đây: https://phantichspss.com/quy-tac-loai-bien-khi-phan-tich-cronbachs-alpha.html

Sau đây là video thực hành trực tiếp phân tích cronbach alpha: 

Liên hệ Nhóm Thạc Sĩ QTKD:

– SMS, Zalo, Viber:

phone number

– Facebook: http://facebook.com/hoidapSPSS/

– Email:                 hotrospss@gmail.com