Tag Archives: mô hình đo lường

Phân biệt mô hình đo lường và mô hình cấu trúc

Một mô hình đường dẫn SEM bao gồm hai phần tử là mô hình đo lường và mô hình cấu trúc:

  1. Đầu tiên, có một mô hình cấu trúc structural model (còn được gọi là inner model trong ngữ cảnh của PLS-SEM) đại diện cho các cấu trúc (hình tròn hoặc hình bầu dục). Mô hình cấu trúc cũng hiển thị các mối quan hệ (đường dẫn) giữa các cấu trúc.
  2. Thứ hai, có các mô hình đo lường mesurement models (còn được gọi là các outer models trong PLS-SEM) của các cấu trúc hiển thị các mối quan hệ giữa các cấu trúc và các biến chỉ báo (hình chữ nhật).

Như vậy, mô hình đo lường và mô hình cấu trúc là hai thành phần không thể thiếu của một mô hình đường dẫn. Việc đánh giá các giả thiết trong một bài nghiên cứu dựa vào các quan hệ giữa các biến trong mô hình cấu trúc structural model.

Cách nhận biết mô hình đo lường trong amos

Nhóm MBA Bách Khoa Hỗ Trợ SPSS hotrospss@gmail.com giới thiệu mô hình đo lường trong AMOS:

Mô hình đo lường measurement model: phần trong mô hình chỉ rõ biến quan sát (observed) phụ thuộc vào biến tiềm ẩn như thế nào được gọi là mô hình đo lường.

Ví dụ mô hình sau đây :

hinh1

Thật ra bao gồm 4 mô hình đo lường con phân biệt:

hinh2

Trường hợp mô hình con KNOWLEDGE , hai kiểm định được thiếp lập:  1knowledge và 2knowledge được giả định phụ thuộc vào khái niệm cơ sở, nhưng không đo lường trực tiếp được, chính là knowledge. Theo mô hình này, hệ số hồi quy của hai kiểm định con có thể khác nhau, bởi vì ảnh hưởng của error3 và error4 ( đại diện cho sai số của hai kiểm định con này). 1knowledge và 2knowledge được gọi là indicators của biến tiềm ẩn knowledge.

 Gởi mail ngay cho nhóm MBA hotrospss@gmail.com để được hướng dẫn:
– Khảo sát thị trường/ xử lý/ hiệu chỉnh số liệu khảo sát để chạy ra kết quả phân tích nhân tố hội tụ,phân tích hồi quy hồi quy có ý nghĩa thống kê.
– Tư vấn mô hình/bảng câu hỏi/ traning trực tiếp về phân tích hồi quy, nhân tố, cronbach alpha… trong SPSS, và mô hình SEM, CFA, AMOS