All posts by hotrospss

Câu hỏi đảo, câu hỏi ngược reverse code là gì?

Câu hỏi đảo, câu hỏi ngược reverse code là gì?

Trong thang đo likert, có thể trong cùng 1 nhân tố các bạn sẽ gặp những câu hỏi có nội dung ngược lại với các câu còn lại. Giả sử nhân tố THU NHẬP dưới đây có các câu có nội dung tích cực, thì có câu tô đỏ nội dung tiêu cực, đó chính là câu hỏi đảo reverse code.

Mục đích của câu hỏi đảo, câu hỏi ngược reverse code

Câu hỏi đảo là câu hỏi có nội dung ngược chiều với các câu khác trong nhóm, có một số mục đích chính sau:

  1. Câu hỏi đảo reverse code để kiểm tra xem người đánh bảng khảo sát có…buồn ngủ hay không? Tên gọi khác là câu hỏi gài. Vì thế, sau này khi kiểm tra bảng khảo sát, nếu các câu trong nhân tố được đánh giá ở mức cao(4..5 chẳng hạn) mà câu hỏi đảo cũng đánh giá ở mức cao luôn… Chứng tỏ người được hỏi ý kiến khảo sát họ không tập trung vào nội dung câu hỏi, họ đánh đại đánh bừa. Vì thế những bảng khảo sát này có thể được xem xét để loại bỏ ra khoảng bộ dữ liệu của bạn.
  2. Do thang đo kế thừa từ các nghiên cứu trước, các paper gốc quốc tế. Các paper này cũng sử dụng reverse code, nên nghiên cứu mình cũng dịch sát ý đó và làm câu hỏi đảo reverse code theo.
  3. Do nội dung của câu hỏi, nếu để thuận chiều thì nghe không êm tai lắm, có thể làm cho người ta đánh giá không trung thực, nên cần thiết phải làm câu hỏi đảo, câu hỏi ngược reverse code. Ví dụ:trong một bảng câu hỏi về lòng tự trọng, chúng ta có thể có một số câu hỏi tích cực(ví dụ: Tôi có thái độ tích cực đối với bản thân), nhưng cũng có một số câu hỏi từ ngữ tiêu cực (ví dụ: Đôi khi, tôi nghĩ mình chẳng giỏi gì cả). Và như vậy, câu này cần đổi lại là Tôi thường xuyên nghĩ mình giỏi 🙂

Các nhập liệu câu hỏi ngược vào chương trình SPSS

Các câu hỏi ngược phải được đảo ngược lại như đúng tên của nó trước khi đưa vào SPSS. Ví dụ quy tắc đảo đối với thang đo likert 5 như sau

Giá trị ban đầu Giá trị sau khi đảo
1 5
2 4
3 3
4 2
5 1

Như vậy bạn đã có khái niệm cơ bản nhất về câu hỏi đảo, câu hỏi ngược reverse code là gì nhé. Các thuật ngữ tương tự là: thang đo đảo, câu hỏi gài, reverse scale, negative item, reverse item

Bạn có thể trao đổi thêm với nhóm tại đây nhé:

Liên hệ nhóm thạc sĩ Hỗ trợ SPSS

– SMS, Zalo, Viber:

phone number

– Chat Facebook: http://facebook.com/hoidapSPSS/

– Email:                 hotrospss@gmail.com

Luận văn có cần làm bảng câu hỏi khảo sát sơ bộ hay không?

Khi làm luận văn, một số bài có thực hiện nghiên cứu định lượng khảo sát sơ bộ với số mẫu khoảng 30-50 mẫu. Một số bài thì không thực hiện nghiên cứu bảng câu hỏi khảo sát sơ bộ, mà làm bảng khảo sát chính thức luôn. Vậy tại sao có sự khác biệt này, và nếu chạy sơ bộ thì cần chạy những kiểm định gì? Bài này sẽ bàn về vấn đề này nhé.

Mục tiêu của nghiên cứu khảo sát sơ bộ.

Trước khi nghiên cứu chính thức cần test thử xem bảng câu hỏi có hợp lý không, các câu hỏi có đạt độ tin cậy hay không, các câu hỏi có khó hiểu hay không. Thì chạy khảo sát sơ bộ là 1  cách để đánh giá vấn đề đó trước khi tiến hành chính thức. Giả sử bảng câu hỏi có 40 câu likert, chạy khảo sát sơ bộ loại bớt 2 câu( hai câu này không hợp lý, nội dung khó hiểu….), thì vào nghiên cứu chính thức chỉ còn 38 câu thôi nhé.

Các kiểm định cần chạy nếu có nghiên cứu sơ bộ.

Khi nghiên cứu sơ bộ, quan trọng nhất là đánh giá xem các câu hỏi có đạt độ tin cậy hay không, bằng cách chạy phân tích cronbach's alpha cho từng nhóm nhân tố. Và nếu có câu hỏi nào không đạt độ tin cậy, thì sẽ loại câu đó ra khỏi bảng câu hỏi, không đưa vào nghiên cứu chính thức.

Không chạy sơ bộ mà chạy luôn chính thức có được không

Rất nhiều bài không chạy phân tích sơ bộ, vì có khung lý thuyết vững, mô hình kế thừa từ các phân tích trước , từ các paper có uy tín, từ các luận văn gần đây. Nên việc chạy hay không chạy sơ bộ cũng tùy vào yêu cầu của trường Đại Học, của giáo viên hướng dẫn, chứ không phải là bắt buộc nhé.

Kết luận

Như vậy, việc chạy khảo sát sơ bộ dĩ nhiên là tốt hơn không chạy sơ bộ, vì làm cho bài nó hoàn thiện hơn, bảng câu hỏi chính thức nó tốt hơn. Nhưng việc này dĩ nhiên tốn thời gian và công sức hơn, nên tùy theo quy định của trường, của giáo viên mà linh hoạt làm thôi nhé.

Phân tích hồi quy là gì?

Phân tích hồi quy là gì?

Bài này sẽ không đi sâu vào kỹ thuật phân tích hồi quy. Mà chỉ cung cấp cho các bạn mới bước vào nghiên cứu những khái niệm cơ bản nhất, để xác định xem bài nghiên cứu của các bạn có áp dụng được kỹ thuật hồi quy thôi. Và nếu áp dụng hồi quy thì cần làm những bước nào?
Phân tích hồi quy là đánh giá xem có những yếu tố nào tác động đến một vấn đề cụ thể nào đó. Ví dụ bạn là chủ doanh nghiệp, bạn muốn đánh giá xem có những yếu tố nào tác động đến quyết định nghỉ việc của nhân viên( ví dụ: tiền lương, bản chất công việc được giao) để từ đó đưa ra giải pháp cho mục tiêu cuối cùng là hạn chế việc nghỉ việc của nhân viên.

Những dạng đề tài áp dụng hồi quy thông dụng:

– Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng,Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng, Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định nghỉ việc, Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND huyện…
– Những yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng tại ngân hàng.
Như vậy, những đề tài dạng hồi quy này đều có chung khuôn mẫu, đó là sẽ có một số yếu tố(là yếu tố ĐỘC LẬP) tác động vào một yếu tố (là yếu tố PHỤ THUỘC). Và thông thường tên của đề tài lúc nào cũng bao gồm tên của yếu tố PHỤ THUỘC.( ví dụ đề tài tên là:Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định nghỉ việc của nhân viên tại ngân hàng Vietcombank. Thì yếu tố PHỤ THUỘC là: quyết định nghỉ việc, còn yếu tố độc lập có thể là: tiền lương, tiền thưởng, quan hệ với đồng nghiệp, quan hệ với cấp trên, tính chất công việc…)

Vậy mục tiêu của việc chạy hồi quy là gì?

Ở đây sẽ lấy ví dụ cụ thể ở trên. Biến độc lập là tiền lương, tiền thưởng, quan hệ với đồng nghiệp, quan hệ với cấp trên, tính chất công việc. Mục tiêu của hồi quy sẽ là
– Đánh giá xem biến độc lập tiền lương, tiền thưởng có tác động đến biến phụ thuộc quyết định nghỉ việc hay không?
– Đánh giá xem biến độc lập quan hệ với đồng nghiệp có tác động đến biến phụ thuộc quyết định nghỉ việc hay không?
 – Đánh giá xem biến độc lập quan hệ với cấp trên có tác động đến biến phụ thuộc quyết định nghỉ việc hay không?
– Đánh giá xem biến độc lập tính chất công việc có tác động đến biến phụ thuộc quyết định nghỉ việc hay không?

Làm thế nào để chạy được hồi quy?

Để chạy được hồi quy bạn cần phải có số liệu, sau đó đưa vào phần mềm để máy tính ra kết quả cho bạn.
Số liệu có thể ở dạng sơ cấp hoặc thứ cấp.
-Số liệu sơ cấp: bảng câu hỏi khảo sát
-Số liệu thứ cấp: các chỉ số báo cáo tài chính, số liệu kinh doanh của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán

 Chi tiết kĩ thuật chạy hồi quy : https://phantichspss.com/huong-dan-thuc-hanh-cach-phan-tich-hoi-quy-da-bien.html

Nhóm MBA Bách Khoa- Tháng 9 2020