Dịch spss tiếng việt cho phần kết quả

Dịch spss Tiếng Việt

Khi làm luận văn, chạy các bước cronbach’s alpha, EFA, tương quan, hồi quy, một số trường hợp giáo viên sẽ yêu cầu dịch các bảng biểu qua tiếng Việt. Do đó nhóm hỗ trợ SPSS dịch một số thuật ngữ trong phần kết quả của SPSS qua tiếng Việt.   Có chỗ nào chưa rõ các bạn cứ liên hệ nhé

dichvietnamese

Tên tiếng Anh

Dịch qua tiếng Việt

Frequencies

Tần số

Statistics

Thống kê

Valid

Hợp lệ

Missing

Thiếu

Frequency Table

Bảng tần số

Frequency

Tần số

PercentValid Percent

Tỷ lệ phần trăm
hợp lệ

Cumulative Percent

Phần trăm tích lũy

Descriptive Statistics

Thống kê mô
tả

Minimum

Nhỏ nhất

Maximum

Lớn nhất

Mean

Trung Bình

Std. Deviation

Độ lệch chuẩn

Corrected Item-Total Correlation

Tương quan biến tổng

Cronbach’s Alpha if Item Deleted

Alpha Cronbach nếu Deleted câu này

KMO and Bartlett’s Test

Kiểm định KMO và Bartlett

Total Variance Explained

Tổng phương sai trích

Initial Eigenvalues

Eigenvalues khởi tạo

Component Matrix

Ma trận các thành phần

Rotated Component Matrix

Ma trận xoay các thành phần

R

Hệ số R

R Square

Hệ số R bình phương

Adjusted R Square

Hệ số R bình phương
hiệu chỉnh

Std. Error of the Estimate

Sai số chuẩn của
ước lượng

Coefficients

Hệ số

Model

Mô hình

Unstandardized Coefficients

Hệ số chưa chuẩn hóa

Standardized Coefficients

Hệ số đã chuẩn hóa

t

t

Sig.

Sig.

Collinearity Statistics

Đa cộng Tuyến

B

B

Std. Error

Sai số chuẩn

Beta

Beta

Tolerance

Hệ số Tolerance

VIF

Hệ số phóng đại
phương sai VIF

Constant

Hằng số

Test of Homogeneity of Variances

Kiểm định tính
đồng nhất của phương sai

Levene Statistic

Kiểm định Levene

Liên hệ nhóm thạc sĩ Hỗ trợ SPSS để được tư vấn và xử lý về các vấn đề khi làm bài:

– SMS, Zalo, Viber:

phone number

– Chat Facebook: http://facebook.com/hoidapSPSS/

– Email:                 hotrospss@gmail.com

– Khảo sát thị trường/ xử lý/hiệu chỉnh số liệu khảo sát để chạy ra kết quả phân tích nhân tố hội tụ,phân tích hồi quy hồi quy có ý nghĩa thống kê.

– Tư vấn mô hình/bảng câu hỏi/traning trực tiếp về phân tích hồi quy, nhân tố, cronbach alpha… trong SPSS, và mô hình SEM, CFA, AMOS

5/5 - (1 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận