Cách chạy phân tích tương quan với SPSS

Thực hành cách chạy SPSS cho phần phân tích tương quan, các bạn xem ở đây

Kiểm định hệ số tương quan Pearson dùng để kiểm tra mối liên hệ tuyến tính giữa các biến .

  • Nếu các biến độc lập và biến độc lập có tương quan chặt thì phải lưu ý đến vấn đề đa cộng tuyến khi phân tích hồi quy (giả thuyết H0: hệ số tương quan bằng 0).
  • Nếu biến độc lập có tương quan với biến phụ thuộc thì đó là biểu hiện tốt.

Phân tích tương quan: vào menu Analyze-> Correlate -> Bivariate

image024

Chọn các nhân tố qua ô Variables bên phải. Xong bấm OK

image026

Chi tiết hơn về định hệ số tương quan và cách phân tích chi tiết ở đây https://phantichspss.com/he-so-tuong-quan-pearson-cach-thao-tac-phan-tich-tuong-quan-trong-spss.html

Cụ thể bạn xem video ở đây nhé:

Liên hệ nhóm thạc sĩ Hỗ trợ SPSS.

– SMS, Zalo, Viber:

phone number

– Chat Facebook: http://facebook.com/hoidapSPSS/

– Email:                 hotrospss@gmail.com

Để được hướng dẫn:
– Xử lý/ hiệu chỉnh số liệu khảo sát để chạy ra kết quả phân tích nhân tố hội tụ,phân tích hồi quy hồi quy có ý nghĩa thống kê.
– Tư vấn mô hình/bảng câu hỏi/ traning trực tiếp về phân tích hồi quy, nhân tố, cronbach alpha… trong SPSS, và mô hình SEM, CFA, AMOS