Hai cách tiếp cận để kiểm định biến điều tiết: kiểm định dạng interaction effect và dạng multi group. Tại sao nên dùng multigroup hơn là interaction?

Nhắc lại định nghĩa hiệu ứng điều tiết

Hiệu ứng điều tiết xảy ra khi một biến thứ 3 làm thay đổi mối quan hệ giữa hai biến khác. Như hình dưới là biến M làm thay đổi quan hệ giữa X và Y.

Ví dụ M là GIỚI TÍNH,chúng ta sẽ nói rằng một mối quan hệ được điều tiết theo giới tính nếu chúng ta nhận thấy rằng mối quan hệ giữa hai biến số X và Y khác nhau đáng kể giữa nam và nữ. Ví dụ, mối quan hệ giữa hai biến X-Ycó thể âm đối với nam và dương đối với nữ hoặc có ý nghĩa trong một nhóm này chứ không phải nhóm kia. Trong loại tình huống này, chúng ta cần biết liệu người được hỏi là nam hay nữ trước khi có thể ước tính và diễn giải chính xác mối quan hệ.

Biến điều tiết định danh nometric 

Một biến biến điều tiết có thể là định danh hoặc định lượng. Các biến số phân loại định danh thường được dùng làm biến điều tiết, ví dụ như giới tính. Lý thuyết rất quan trọng trong việc đánh giá một biến điều tiết bởi vì một nhà nghiên cứu nên tìm ra một số lý do để mong đợi rằng biến điều tiết thay đổi mối quan hệ. Các nhà nghiên cứu có bất kỳ cách nào để chia mẫu thành các nhóm, nhưng việc lựa chọn biến điều tiết không nên dựa trên việc nó có thể hiện các tác động điều tiết đáng kể hay không, mà dựa trên nền tảng lý thuyết của nó.

Khi biến điều tiết được chọn, các nhóm người trả lời có thể được xác định và áp dụng phân tích đa nhóm. Quy trình cơ bản kiểm định bất biến, khả biến.

Biến điều tiết định lượng metric

Biến điều tiết cũng có thể ở dạng biến định lượng, ví dụ mức độ hài lòng qua thang đo likert5. Ta cũng có thể phân loại biến định lượng này thành 2 nhóm cao và thấp, lúc đó biến điều tiết trở thành định danh nonmetric. Nếu biến liên tục có thể được phân loại theo cách hợp lý (tức là dựa trên lý thuyết hoặc logic), thì các nhóm có thể được tạo và có thể áp dụng các quy trình tương tự được sử dụng cho biến điều tiết phi số.

Sử dụng SEM phân tích đa nhóm multi group để kiểm tra điều tiết

SEM đa nhóm được sử dụng để kiểm tra các hiệu ứng điều tiết khi biến điều tiết ở dạng phân loại hoặc biến điều tiết liên tục đã được chuyển đổi thành biến định danh phân loại.  

Sử dụng phân tích tương tác interaction để kiểm tra điều tiết

Tác động tiều tiết moderation được kiểm định qua mấy bước?

Kiểm định điều tiết moderation là kiểm tra tương tác interaction, là một quá trình gồm ba bước:

Bước 1 Tính toán biến tương tác interaction term giữa biến độc lập và biến điều tiết, bằng cách nhân hai giá trị này với nhau, kết quả là X*M

Bước 2 Ước tính mô hình với  với ba biến số độc lập (X, M, X*M).

Bước 3 Nếu biến tương tác interaction term có ý nghĩa thống kê thì kết luận biến M có điều tiết mối quan hệ giữa X và Y .

Hệ số của X*M thể hiện sự thay đổi của hệ số / độ dốc của biến độc lập X khi biến điều tiết M thay đổi một đơn vị, với phần thảo luận chi tiết hơn trong. Việc giải thích hiệu ứng điều tiết phụ thuộc ở một mức độ nào đó vào các đặc tính đo lường (định lượng metric so với định danh nonmetric) của cả biến điều tiết M và thước đo kết quả Y.

Tại sao nên dùng multigroup hơn là interaction

Các nhà nghiên cứu chạy SEM cũng có thể lập mô hình điều tiết số liệu bằng cách tạo ra các biến tương tác tương tự như những gì được yêu cầu với phương pháp hồi quy. Sử dụng biến tương tác, biến độc lập có thể được nhân với biến điều tiết để tạo ra một biến tương tác. Trong SEM, các chỉ biến quan sát của một nhân tố độc lập tiềm ẩn và biến điều tiết sẽ được nhân với nhau.. Tuy nhiên, việc áp dụng cách tiếp cận này với các cấu trúc nhiều biến quan sát là phức tạp bởi nhiều yếu tố, không ít trong đó là sự vi phạm giả định rằng các biến tương tác và cấu trúc ngoại sinh độc lập và biến điều tiết là không liên quan với nhau. Chuẩn hóa STANDARDIZATION đôi khi giúp giảm thiểu, nhưng thường không loại bỏ được đa cộng tuyến. Mặc dù có nhiều cách tiếp cận để thực hiện các tính toán các giá trị tương tác trong mô hình hồi quy, bạn nên sử dụng cách tiếp cận phân tích đa nhóm. Điều tiết đa nhóm cho phép trình bày kết quả dễ hiểu.

4.4/5 - (9 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận