Tổng hợp hơn 20 câu hỏi bảo vệ luận văn thạc sỹ sử dụng SPSS thường gặp

Mục lục

Với kinh nghiệm tham gia nhiều buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ kinh tế, đồng thời trao đổi với các bạn học viên sau khi các bạn đã bảo vệ thành công. Nhóm MBA ĐH Bách Khoa Hỗ Trợ SPSS giới thiệu đến các bạn Tổng hợp hơn 20 câu hỏi bảo vệ luận văn thạc sỹ sử dụng SPSS, hội đồng hay đề cập các câu này khi bảo vệ luận văn liên quan đến các mô hình kinh tế lượng sử dụng SPSS để giải quyết.

Lưu ý quan trọng khi bảo vệ luận văn: Các bạn nên đi sớm, hoặc đi tham dự các buổi bảo vệ trước để quen không khí và quy trình trong phòng bảo vệ luận văn nhé. Đồng thời thu thập thêm các câu hỏi bảo vệ luận văn( các buổi bảo vệ thường mở cửa tự do cho các học viên khác tham dự)

Các câu hỏi ở đây được đặt theo thứ tự logic của quy trình làm bài làm nhé:
1. Tìm cơ sở lý thuyết
2. Xây dựng mô hình
3. Thiết kế thang đo
4. Nghiên cứu định tính
5. Lập questionaire & thực hiện khảo sát sơ bộ( đa số bài không làm bước này)
6. Lập questionaire & thực hiện khảo sát chính thức
7. Thống kê mô tả
8. Thống kê tần số
9. Kiểm định độ tin cậy cronbach’s alpha
10. Phân tích nhân tố EFA
11. Phân tích tương quan
12. Phân tích hồi quy
13. Phân tích anova, t test

Chi tiết các câu hỏi bảo vệ luận văn thạc sỹ

Các câu hỏi phản biện luận văn liên quan đến đề tài, mô hình…

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Tính mới của đề tài này là gì?

-Nếu đề tài của bạn có thể không mới, mô hình không mới, nhưng áp dụng trong một hoàn cảnh nghiên cứu khác, cho một đối tượng khác, trong một không gian địa lý khác, nên đó là tính mới của đề tài.
– Nếu mô hình đề xuất cho đề tài của bạn trước giờ chưa ai làm thì đúng là mới thật, thì bạn phải bảo vệ mô hình này bằng cách nói lên sự cấp thiết, về sự cấp bách của vấn đề cần nghiên cứu, vì chưa ai nghiên cứu nó nên tôi quyết định nghiên cứu.

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Bạn tìm cơ sở lý thuyết ở đâu?

Tìm trong các luận văn của các anh chị khóa trước ở thư viện, tìm trên google scholar, ở sciencedirect.com…

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Dựa vào đâu để đưa ra mô hình nghiên cứu?

Mô hình nghiên cứu được đưa ra dựa vào các mô hình nghiên cứu trước đây. Cùng với đề xuất của bản thân tác giả( lưu ý là mô hình ví dụ có 7 giả thiết, thì ít nhất đã có 5 giả thiết đã được đặt ra trong các nghiên cứu trước, hạn chế tự đặt giả thiết mà trước giờ chưa ai làm)

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Thiết kế thang đo dựa trên cơ sở nào?

Thiết kế thang đo dựa trên cơ sở mô hình nghiên cứu đề xuất. Tuy nhiên không nhất thiết phải làm rập khuông thang đo theo các nghiên cứu trước, mà thường là có thay đổi, cải tiến cho hợp với đề tài.

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Nghiên cứu định tính dùng để làm gì?

Nghiên cứu định tính nhằm khám phá, điều chỉnh và bổ sung các biến quan sát dùng để đo lường các khái niệm trong mô hình. Từ đó, các thang đo sơ bộ khái niệm được điều chỉnh phù hợp. Thông tin có được từ thảo luận sẽ được tổng hợp và là cơ sở cho việc hiệu chỉnh, bổ sung các biến trong thang đo. Kỹ thuật là thảo luận tay đôi và diễn dịch.

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Lập questionaire & thực hiện khảo sát sơ bộ( đa số bài không làm bước này) để làm gì?

Để hiệu chỉnh bảng câu hỏi chính thức, trong khảo sát sơ bộ sẽ chạy cronbach’s alpha. Câu nào bị loại sẽ không được đưa vào nghiên cứu chính thức.

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Cơ sở nào để tính số lượng mẫu nghiên cứu của đề tài?

Kích thước mẫu tối thiểu là gấp 5 lần tổng số biến quan sát, các bạn xem chi tiết công thức ở đây nhé: https://phantichspss.com/cong-thuc-xac-dinh-co-mau-bao-nhieu-la-phu-hop-cho-nghien-cuu-2.html

Các câu hỏi phản biện luận văn liên quan đến kĩ thuật sử dụng SPSS…

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Thống kê mô tả dùng để làm gì?

Thống kê mô tả dùng cho mục đích thống kê giá trị bé nhất, lớn nhất,trung bình cộng. Ngoài ra còn thống kê được các chỉ tiêu khác nhưng ít xài: Std. Deviation, Variance, Skewness, Kurtosis (chi tiết tại: https://phantichspss.com/huong-dan-cach-chay-thong-ke-mo-ta-trong-spss.html)

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Thống kê tần số dùng làm gì?

Dùng để tần suất xuất hiện của các biến định tính, ví dụ: giới tính, trình độ, tuổi tác, học vấn, nghề nghiệp, thu nhập…Thống kê tần số để xác định số lần xuất hiện của một giá trị cụ thể, đồng thời cho ra số tỷ lệ phần trăm tương ứng. (chi tiết tại: https://phantichspss.com/huong-dan-cach-chay-thong-ke-tan-so-trong-spss.html)

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Hệ số tin cậy cronbach’s alpha phản ảnh điều gì?

Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha phản ảnh độ tin cậy của thang đo, cho biết các biến đo lường có liên kết với nhau hay không. Hệ số này càng cao càng tốt. Ngưỡng chấp nhận là hệ số này phải lớn hơn 0.6

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Khi Cronbach’s Alpha if Item Deleted > Cronbach’s Alpha thì có loại biến không?

Tùy vào tình huống, nếu giá trị lớn hơn đó không nhiều và nhân tố có ít biến( 3-4-5 biến chẳng hạn) thì lý luận để giữ lại luôn.

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Tại sao phải phân tích nhân tố EFA?

Vì mô hình đề xuất là mô hình ban đầu, ứng với các nghiên cứu khác. Còn trường hợp nghiên cứu của mình chưa chắc dữ liệu đã phù hợp với mô hình. Ví dụ mô hình đề xuất có 7 nhân tố độc lập 1 nhân tố phụ thuộc. Khi chạy EFA ra chỉ còn 6 nhân tố độc lập. Như vậy mô hình nghiên cứu mô hình ban đầu cần phải hiệu chỉnh lại. Chỉ có bước EFA mới xác định được vấn đề này. Nói chung mục đích chính của EFA là xác định số lượng nhóm nhân tố thực sự tương ứng với bộ dữ liệu của chúng ta.

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Eigenvalues có ý nghĩa như thế nào?

Thông số Eigenvalues (đại diện cho phần biến thiên được giải thích bởi mỗi nhân tố) có giá trị > 1

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Hệ số tải Factor Loading trong EFA có ý nghĩa gì?

Tiêu chuẩn đối với hệ số tải nhân tố là phải lớn hơn hoặc bằng 0,5 để đảm bảo mức ý nghĩa thiết thực của EFA. Lúc đó là điều kiện cần để nhân tố đạt được giá trị hội tụ.

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Giá trị hội tụ và giá trị phân biệt trong phân tích nhân tố là gì?

Giá trị hội tụ có nghĩa là các biến trong một yếu tố có mối tương quan cao. Điều này được thể hiện bằng các hệ số nhân tố. Hệ số tải phụ thuộc vào kích thước mẫu của bộ dữ liệu của bạn. Nói chung, kích thước mẫu càng nhỏ thì hệ số tải yêu cầu càng cao.  Bất kể kích thước mẫu, quy tắc thông dụng tốt nhất là để tải lớn hơn 0.500 .
Giá trị phân biệt: là mức độ mà các yếu tố khác biệt với nhau và không tương quan với nhau. Nguyên tắc là các biến phải liên quan nhiều hơn đến yếu tố của chúng so với các yếu tố khác.
https://phantichspss.com/gia-tri-hoi-tu-va-gia-tri-phan-biet-trong-spss-la-gi.html

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Mục đích phân tích tương quan?

Dùng xác định xem có mối tương quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc hay không? Nếu biến độc lập không có tương quan với biến phụ thuộc thì sẽ không đưa biến độc lập vào chạy hồi quy để giải thích cho biến phụ thuộc.

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Phân tích hồi quy dùng để làm gì?

Dùng để xác định xem các biến độc lập có thực sự là nguyên nhân giải thích được cho biến phụ thuộc hay không? Đồng thời xác định mức độ giải thích đó là mạnh hay yếu thông qua hệ số R Bình Phương hiệu chỉnh.

Câu hỏi bảo vệ luận văn: R bình phương hiệu chỉnh giải thích gì được cho mô hình?

Giả sử R bình phương hiệu chỉnh là 0.60, thì mô hình hồi quy tuyến tính này phù hợp với tập dữ liệu ở mức 60%. Nói cách khác, 60% biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập.( còn 40% còn lại ở đâu, dĩ nhiên là do sai số đo lường, do cách thu thập dữ liệu, do có thể có biến độc lập khác giải thích cho biến phụ thuộc mà chưa được được vào mô hình nghiên cứu…vv).
https://phantichspss.com/r-binh-phuong-r-binh-phuong-hieu-chinh-cong-thuc-y-nghia-cach-tinh-thu-cong-va-cach-tinh-bang-spss.html

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Tại sao r2 chưa hiệu chỉnh >r2 đã hiệu chỉnh?

Vì theo công thức sau:

https://phantichspss.com/wp-content/uploads/2022/10/R-binh-phuong-2.png
Vì (n-1)/(n – k) không bao giờ nhỏ hơn 1 nên R2 hiệu chỉnh sẽ không bao giờ lớn hơn R2 .

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Tại sao lại lấy hệ số b (hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa) để kết luận?

Câu  hỏi này rất hay, các bạn lưu ý không phải là chuẩn hóa tốt hơn chưa chuẩn hóa hoặc ngược lại nhé. Mà là mỗi hệ số có cách giải thích riêng của nó:
https://phantichspss.com/so-sanh-su-khac-nhau-giua-he-so-beta-da-chuan-hoa-va-chua-chuan-hoa-khi-phan-tich-hoi-quy.html

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Hiện tượng đa cộng tuyến là gì?

Trong mô hình hồi quy, nếu các biến độc lập có quan hệ chặt với nhau, các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính, nghĩa là các biến độc lập có tương quan chặt, mạnh với nhau thì sẽ có hiện tượng đa cộng tuyến, đó là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình phụ thuộc lẫn nhau và thể hiện được dưới dạng hàm số. Ví dụ có hai biến độc lập A và B, khi A tăng thì B tăng, A giảm thì B giảm…. thì đó là một dấu hiệu của đa cộng tuyến. Nói một cách khác là hai biến độc lập có quan hệ rất mạnh với nhau, đúng ra hai biến này nó phải là 1 biến nhưng thực tế trong mô hình nhà nghiên cứu lại tách làm 2 biến. Hiện tượng đa cộng tuyến vi phạm giả định của mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển là các biến độc lập không có mối quan hệ tuyến tính với nhau.
https://phantichspss.com/da-cong-tuyen-dinh-nghia-cach-phat-hien-hau-qua-cach-khac-phuc.html

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Ý nghĩa hệ số Durbin-Watson trong hồi quy?

Dùng để xác định có tương quan bậc 1 ( còn gọi là tự tương quan) giữa các phần dư hay không?
https://phantichspss.com/durbin-watson-thuc-hanh-kiem-dinh-tu-tuong-quan-trong-spss.html

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Kiểm định F trong hồi quy có ý nghĩa gì?

Kiểm định F dùng để xác định R bình phương của tổng thể có khác 0 hay không?

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Phân tích oneway anova, hoặc independent sample t test dùng để làm gì?

Dùng để xác định xem có sự khác biệt về giá trị trung bình của một biến định lượng( ví dụ SỰ HÀI LÒNG) giữa các nhóm biến định tính khác nhau( ví dụ GIỚI TÍNH). Nghĩa là xem những người giới tính Nam có đánh giá cao sự Hài Lòng hơn so với những người  giới tính Nữ hay không?

Câu hỏi bảo vệ luận văn: Sự khác nhau giữa t test và anova là gì?

T test chỉ kiểm định được cho biến có hai nhóm quan sát, còn anova kiểm định được cho biến có từ 2 biến quan sát trở lên, ví dụ 2 3 4 5 nhóm…
https://phantichspss.com/su-khac-nhau-giua-t-test-va-anova.html

Như vậy nhóm MBA Bách Khoa đã giới thiệu hơn 20 câu hỏi bảo vệ luận văn thạc sỹ sử dụng SPSS thường gặp. Các bạn khi thực hiện có thắc mắc, cần hỗ trợ tư vấn xử lý số liệu cứ liên hệ nhóm nhé.

Liên hệ nhóm thạc sĩ Hỗ trợ SPSS.

– SMS, Zalo, Viber:

phone number

– Chat Facebook: http://facebook.com/hoidapSPSS/

– Email:                 hotrospss@gmail.com

4.6/5 - (25 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận