Hướng dẫn cách chạy thống kê mô tả trong SPSS

Thống kê mô tả dùng cho mục đích thống kê trung bình cộng, tổng sum, độ lệch chuẩn,minimum,maximum, S.E mean, Kurtosis, Skewness, và cách sắp xếp kết quả theo Variable list, Alphabetic, tăng dần theo giá trị trung bình Ascending Means, giảm dần theo giá trị trung bình Descending Means… Các bạn xem hướng dẫn cách thực hiện ở đây

 

Gởi mail ngay cho hotrospss@gmail.com để được hướng dẫn:
– Xử lý/ hiệu chỉnh số liệu khảo sát để chạy ra kết quả phân tích nhân tố hội tụ,phân tích hồi quy hồi quy có ý nghĩa thống kê.
– Tư vấn mô hình/bảng câu hỏi/ traning trực tiếp về phân tích hồi quy, nhân tố, cronbach alpha… trong SPSS, và mô hình SEM, CFA, AMOS

Comments

  1. […] Câu hỏi bảo vệ luận văn: Thống kê mô tả dùng để làm gì? Thống kê mô tả dùng cho mục đích thống kê giá trị bé nhất, lớn nhất,trung bình cộng. Ngoài ra còn thống kê được các chỉ tiêu khác nhưng ít xài: Std. Deviation, Variance, Skewness, Kurtosis (chi tiết tại: http://phantichspss.com/huong-dan-cach-chay-thong-ke-mo-ta-trong-spss.html) […]